Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hladov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hladov, hasicí přístroje Hladov, školení na hasicí přístroje Hladov, prodej hasicích systémů Hladov, prodej hasicích přístrojů Hladov, hasiva a hasicí příslušenství Hladov, Tepostop Hladov, firestop Hladov, hasicí systémy Hladov, hasicí zařízení Hladov, hasicí přístroje Hladov, požární ochrana Hladov, stabilní hasicí zařízení Hladov, lokální stabilní hasicí zařízení Hladov, automatický hasicí systém Hladov, samočinný hasicí systém Hladov, hasit CO2 Hladov, hasit oxid uhličitý Hladov, hasit s inergen Hladov, čisté hasivo Hladov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hladov, vodní hasící přístroj Hladov, sněhový hasící přístroj Hladov, pěnový hasící přístroj Hladov, požární zabezpečení Hladov, požární bezpečnost Hladov, protipožární ochrana Hladov, servisní organizace hasících přístrojů Hladov, hasící syytémy serverovny Hladov,hasící filter Hladov, hasící přístroje pro cnc stroje Hladov, hasící systémy pro autobusy Hladov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.