Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hladké Životice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hladké Životice, hasicí přístroje Hladké Životice, školení na hasicí přístroje Hladké Životice, prodej hasicích systémů Hladké Životice, prodej hasicích přístrojů Hladké Životice, hasiva a hasicí příslušenství Hladké Životice, Tepostop Hladké Životice, firestop Hladké Životice, hasicí systémy Hladké Životice, hasicí zařízení Hladké Životice, hasicí přístroje Hladké Životice, požární ochrana Hladké Životice, stabilní hasicí zařízení Hladké Životice, lokální stabilní hasicí zařízení Hladké Životice, automatický hasicí systém Hladké Životice, samočinný hasicí systém Hladké Životice, hasit CO2 Hladké Životice, hasit oxid uhličitý Hladké Životice, hasit s inergen Hladké Životice, čisté hasivo Hladké Životice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hladké Životice, vodní hasící přístroj Hladké Životice, sněhový hasící přístroj Hladké Životice, pěnový hasící přístroj Hladké Životice, požární zabezpečení Hladké Životice, požární bezpečnost Hladké Životice, protipožární ochrana Hladké Životice, servisní organizace hasících přístrojů Hladké Životice, hasící syytémy serverovny Hladké Životice,hasící filter Hladké Životice, hasící přístroje pro cnc stroje Hladké Životice, hasící systémy pro autobusy Hladké Životice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.