Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hevlín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hevlín, hasicí přístroje Hevlín, školení na hasicí přístroje Hevlín, prodej hasicích systémů Hevlín, prodej hasicích přístrojů Hevlín, hasiva a hasicí příslušenství Hevlín, Tepostop Hevlín, firestop Hevlín, hasicí systémy Hevlín, hasicí zařízení Hevlín, hasicí přístroje Hevlín, požární ochrana Hevlín, stabilní hasicí zařízení Hevlín, lokální stabilní hasicí zařízení Hevlín, automatický hasicí systém Hevlín, samočinný hasicí systém Hevlín, hasit CO2 Hevlín, hasit oxid uhličitý Hevlín, hasit s inergen Hevlín, čisté hasivo Hevlín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hevlín, vodní hasící přístroj Hevlín, sněhový hasící přístroj Hevlín, pěnový hasící přístroj Hevlín, požární zabezpečení Hevlín, požární bezpečnost Hevlín, protipožární ochrana Hevlín, servisní organizace hasících přístrojů Hevlín, hasící syytémy serverovny Hevlín,hasící filter Hevlín, hasící přístroje pro cnc stroje Hevlín, hasící systémy pro autobusy Hevlín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.