Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heršpice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heršpice, hasicí přístroje Heršpice, školení na hasicí přístroje Heršpice, prodej hasicích systémů Heršpice, prodej hasicích přístrojů Heršpice, hasiva a hasicí příslušenství Heršpice, Tepostop Heršpice, firestop Heršpice, hasicí systémy Heršpice, hasicí zařízení Heršpice, hasicí přístroje Heršpice, požární ochrana Heršpice, stabilní hasicí zařízení Heršpice, lokální stabilní hasicí zařízení Heršpice, automatický hasicí systém Heršpice, samočinný hasicí systém Heršpice, hasit CO2 Heršpice, hasit oxid uhličitý Heršpice, hasit s inergen Heršpice, čisté hasivo Heršpice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heršpice, vodní hasící přístroj Heršpice, sněhový hasící přístroj Heršpice, pěnový hasící přístroj Heršpice, požární zabezpečení Heršpice, požární bezpečnost Heršpice, protipožární ochrana Heršpice, servisní organizace hasících přístrojů Heršpice, hasící syytémy serverovny Heršpice,hasící filter Heršpice, hasící přístroje pro cnc stroje Heršpice, hasící systémy pro autobusy Heršpice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.