Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heroltice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heroltice, hasicí přístroje Heroltice, školení na hasicí přístroje Heroltice, prodej hasicích systémů Heroltice, prodej hasicích přístrojů Heroltice, hasiva a hasicí příslušenství Heroltice, Tepostop Heroltice, firestop Heroltice, hasicí systémy Heroltice, hasicí zařízení Heroltice, hasicí přístroje Heroltice, požární ochrana Heroltice, stabilní hasicí zařízení Heroltice, lokální stabilní hasicí zařízení Heroltice, automatický hasicí systém Heroltice, samočinný hasicí systém Heroltice, hasit CO2 Heroltice, hasit oxid uhličitý Heroltice, hasit s inergen Heroltice, čisté hasivo Heroltice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heroltice, vodní hasící přístroj Heroltice, sněhový hasící přístroj Heroltice, pěnový hasící přístroj Heroltice, požární zabezpečení Heroltice, požární bezpečnost Heroltice, protipožární ochrana Heroltice, servisní organizace hasících přístrojů Heroltice, hasící syytémy serverovny Heroltice,hasící filter Heroltice, hasící přístroje pro cnc stroje Heroltice, hasící systémy pro autobusy Heroltice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.