Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmanův Městec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmanův Městec, hasicí přístroje Heřmanův Městec, školení na hasicí přístroje Heřmanův Městec, prodej hasicích systémů Heřmanův Městec, prodej hasicích přístrojů Heřmanův Městec, hasiva a hasicí příslušenství Heřmanův Městec, Tepostop Heřmanův Městec, firestop Heřmanův Městec, hasicí systémy Heřmanův Městec, hasicí zařízení Heřmanův Městec, hasicí přístroje Heřmanův Městec, požární ochrana Heřmanův Městec, stabilní hasicí zařízení Heřmanův Městec, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmanův Městec, automatický hasicí systém Heřmanův Městec, samočinný hasicí systém Heřmanův Městec, hasit CO2 Heřmanův Městec, hasit oxid uhličitý Heřmanův Městec, hasit s inergen Heřmanův Městec, čisté hasivo Heřmanův Městec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmanův Městec, vodní hasící přístroj Heřmanův Městec, sněhový hasící přístroj Heřmanův Městec, pěnový hasící přístroj Heřmanův Městec, požární zabezpečení Heřmanův Městec, požární bezpečnost Heřmanův Městec, protipožární ochrana Heřmanův Městec, servisní organizace hasících přístrojů Heřmanův Městec, hasící syytémy serverovny Heřmanův Městec,hasící filter Heřmanův Městec, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmanův Městec, hasící systémy pro autobusy Heřmanův Městec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.