Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmanovice, hasicí přístroje Heřmanovice, školení na hasicí přístroje Heřmanovice, prodej hasicích systémů Heřmanovice, prodej hasicích přístrojů Heřmanovice, hasiva a hasicí příslušenství Heřmanovice, Tepostop Heřmanovice, firestop Heřmanovice, hasicí systémy Heřmanovice, hasicí zařízení Heřmanovice, hasicí přístroje Heřmanovice, požární ochrana Heřmanovice, stabilní hasicí zařízení Heřmanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmanovice, automatický hasicí systém Heřmanovice, samočinný hasicí systém Heřmanovice, hasit CO2 Heřmanovice, hasit oxid uhličitý Heřmanovice, hasit s inergen Heřmanovice, čisté hasivo Heřmanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmanovice, vodní hasící přístroj Heřmanovice, sněhový hasící přístroj Heřmanovice, pěnový hasící přístroj Heřmanovice, požární zabezpečení Heřmanovice, požární bezpečnost Heřmanovice, protipožární ochrana Heřmanovice, servisní organizace hasících přístrojů Heřmanovice, hasící syytémy serverovny Heřmanovice,hasící filter Heřmanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmanovice, hasící systémy pro autobusy Heřmanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.