Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmanova Huť

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmanova Huť, hasicí přístroje Heřmanova Huť, školení na hasicí přístroje Heřmanova Huť, prodej hasicích systémů Heřmanova Huť, prodej hasicích přístrojů Heřmanova Huť, hasiva a hasicí příslušenství Heřmanova Huť, Tepostop Heřmanova Huť, firestop Heřmanova Huť, hasicí systémy Heřmanova Huť, hasicí zařízení Heřmanova Huť, hasicí přístroje Heřmanova Huť, požární ochrana Heřmanova Huť, stabilní hasicí zařízení Heřmanova Huť, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmanova Huť, automatický hasicí systém Heřmanova Huť, samočinný hasicí systém Heřmanova Huť, hasit CO2 Heřmanova Huť, hasit oxid uhličitý Heřmanova Huť, hasit s inergen Heřmanova Huť, čisté hasivo Heřmanova Huť, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmanova Huť, vodní hasící přístroj Heřmanova Huť, sněhový hasící přístroj Heřmanova Huť, pěnový hasící přístroj Heřmanova Huť, požární zabezpečení Heřmanova Huť, požární bezpečnost Heřmanova Huť, protipožární ochrana Heřmanova Huť, servisní organizace hasících přístrojů Heřmanova Huť, hasící syytémy serverovny Heřmanova Huť,hasící filter Heřmanova Huť, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmanova Huť, hasící systémy pro autobusy Heřmanova Huť, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.