Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmanov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmanov, hasicí přístroje Heřmanov, školení na hasicí přístroje Heřmanov, prodej hasicích systémů Heřmanov, prodej hasicích přístrojů Heřmanov, hasiva a hasicí příslušenství Heřmanov, Tepostop Heřmanov, firestop Heřmanov, hasicí systémy Heřmanov, hasicí zařízení Heřmanov, hasicí přístroje Heřmanov, požární ochrana Heřmanov, stabilní hasicí zařízení Heřmanov, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmanov, automatický hasicí systém Heřmanov, samočinný hasicí systém Heřmanov, hasit CO2 Heřmanov, hasit oxid uhličitý Heřmanov, hasit s inergen Heřmanov, čisté hasivo Heřmanov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmanov, vodní hasící přístroj Heřmanov, sněhový hasící přístroj Heřmanov, pěnový hasící přístroj Heřmanov, požární zabezpečení Heřmanov, požární bezpečnost Heřmanov, protipožární ochrana Heřmanov, servisní organizace hasících přístrojů Heřmanov, hasící syytémy serverovny Heřmanov,hasící filter Heřmanov, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmanov, hasící systémy pro autobusy Heřmanov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.