Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmánkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmánkovice, hasicí přístroje Heřmánkovice, školení na hasicí přístroje Heřmánkovice, prodej hasicích systémů Heřmánkovice, prodej hasicích přístrojů Heřmánkovice, hasiva a hasicí příslušenství Heřmánkovice, Tepostop Heřmánkovice, firestop Heřmánkovice, hasicí systémy Heřmánkovice, hasicí zařízení Heřmánkovice, hasicí přístroje Heřmánkovice, požární ochrana Heřmánkovice, stabilní hasicí zařízení Heřmánkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmánkovice, automatický hasicí systém Heřmánkovice, samočinný hasicí systém Heřmánkovice, hasit CO2 Heřmánkovice, hasit oxid uhličitý Heřmánkovice, hasit s inergen Heřmánkovice, čisté hasivo Heřmánkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmánkovice, vodní hasící přístroj Heřmánkovice, sněhový hasící přístroj Heřmánkovice, pěnový hasící přístroj Heřmánkovice, požární zabezpečení Heřmánkovice, požární bezpečnost Heřmánkovice, protipožární ochrana Heřmánkovice, servisní organizace hasících přístrojů Heřmánkovice, hasící syytémy serverovny Heřmánkovice,hasící filter Heřmánkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmánkovice, hasící systémy pro autobusy Heřmánkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.