Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmaničky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmaničky, hasicí přístroje Heřmaničky, školení na hasicí přístroje Heřmaničky, prodej hasicích systémů Heřmaničky, prodej hasicích přístrojů Heřmaničky, hasiva a hasicí příslušenství Heřmaničky, Tepostop Heřmaničky, firestop Heřmaničky, hasicí systémy Heřmaničky, hasicí zařízení Heřmaničky, hasicí přístroje Heřmaničky, požární ochrana Heřmaničky, stabilní hasicí zařízení Heřmaničky, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmaničky, automatický hasicí systém Heřmaničky, samočinný hasicí systém Heřmaničky, hasit CO2 Heřmaničky, hasit oxid uhličitý Heřmaničky, hasit s inergen Heřmaničky, čisté hasivo Heřmaničky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmaničky, vodní hasící přístroj Heřmaničky, sněhový hasící přístroj Heřmaničky, pěnový hasící přístroj Heřmaničky, požární zabezpečení Heřmaničky, požární bezpečnost Heřmaničky, protipožární ochrana Heřmaničky, servisní organizace hasících přístrojů Heřmaničky, hasící syytémy serverovny Heřmaničky,hasící filter Heřmaničky, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmaničky, hasící systémy pro autobusy Heřmaničky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.