Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmanice u Oder

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmanice u Oder, hasicí přístroje Heřmanice u Oder, školení na hasicí přístroje Heřmanice u Oder, prodej hasicích systémů Heřmanice u Oder, prodej hasicích přístrojů Heřmanice u Oder, hasiva a hasicí příslušenství Heřmanice u Oder, Tepostop Heřmanice u Oder, firestop Heřmanice u Oder, hasicí systémy Heřmanice u Oder, hasicí zařízení Heřmanice u Oder, hasicí přístroje Heřmanice u Oder, požární ochrana Heřmanice u Oder, stabilní hasicí zařízení Heřmanice u Oder, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmanice u Oder, automatický hasicí systém Heřmanice u Oder, samočinný hasicí systém Heřmanice u Oder, hasit CO2 Heřmanice u Oder, hasit oxid uhličitý Heřmanice u Oder, hasit s inergen Heřmanice u Oder, čisté hasivo Heřmanice u Oder, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmanice u Oder, vodní hasící přístroj Heřmanice u Oder, sněhový hasící přístroj Heřmanice u Oder, pěnový hasící přístroj Heřmanice u Oder, požární zabezpečení Heřmanice u Oder, požární bezpečnost Heřmanice u Oder, protipožární ochrana Heřmanice u Oder, servisní organizace hasících přístrojů Heřmanice u Oder, hasící syytémy serverovny Heřmanice u Oder,hasící filter Heřmanice u Oder, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmanice u Oder, hasící systémy pro autobusy Heřmanice u Oder, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.