Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmaň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmaň, hasicí přístroje Heřmaň, školení na hasicí přístroje Heřmaň, prodej hasicích systémů Heřmaň, prodej hasicích přístrojů Heřmaň, hasiva a hasicí příslušenství Heřmaň, Tepostop Heřmaň, firestop Heřmaň, hasicí systémy Heřmaň, hasicí zařízení Heřmaň, hasicí přístroje Heřmaň, požární ochrana Heřmaň, stabilní hasicí zařízení Heřmaň, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmaň, automatický hasicí systém Heřmaň, samočinný hasicí systém Heřmaň, hasit CO2 Heřmaň, hasit oxid uhličitý Heřmaň, hasit s inergen Heřmaň, čisté hasivo Heřmaň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmaň, vodní hasící přístroj Heřmaň, sněhový hasící přístroj Heřmaň, pěnový hasící přístroj Heřmaň, požární zabezpečení Heřmaň, požární bezpečnost Heřmaň, protipožární ochrana Heřmaň, servisní organizace hasících přístrojů Heřmaň, hasící syytémy serverovny Heřmaň,hasící filter Heřmaň, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmaň, hasící systémy pro autobusy Heřmaň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.