Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Herink

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Herink, hasicí přístroje Herink, školení na hasicí přístroje Herink, prodej hasicích systémů Herink, prodej hasicích přístrojů Herink, hasiva a hasicí příslušenství Herink, Tepostop Herink, firestop Herink, hasicí systémy Herink, hasicí zařízení Herink, hasicí přístroje Herink, požární ochrana Herink, stabilní hasicí zařízení Herink, lokální stabilní hasicí zařízení Herink, automatický hasicí systém Herink, samočinný hasicí systém Herink, hasit CO2 Herink, hasit oxid uhličitý Herink, hasit s inergen Herink, čisté hasivo Herink, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Herink, vodní hasící přístroj Herink, sněhový hasící přístroj Herink, pěnový hasící přístroj Herink, požární zabezpečení Herink, požární bezpečnost Herink, protipožární ochrana Herink, servisní organizace hasících přístrojů Herink, hasící syytémy serverovny Herink,hasící filter Herink, hasící přístroje pro cnc stroje Herink, hasící systémy pro autobusy Herink, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.