Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Herálec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Herálec, hasicí přístroje Herálec, školení na hasicí přístroje Herálec, prodej hasicích systémů Herálec, prodej hasicích přístrojů Herálec, hasiva a hasicí příslušenství Herálec, Tepostop Herálec, firestop Herálec, hasicí systémy Herálec, hasicí zařízení Herálec, hasicí přístroje Herálec, požární ochrana Herálec, stabilní hasicí zařízení Herálec, lokální stabilní hasicí zařízení Herálec, automatický hasicí systém Herálec, samočinný hasicí systém Herálec, hasit CO2 Herálec, hasit oxid uhličitý Herálec, hasit s inergen Herálec, čisté hasivo Herálec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Herálec, vodní hasící přístroj Herálec, sněhový hasící přístroj Herálec, pěnový hasící přístroj Herálec, požární zabezpečení Herálec, požární bezpečnost Herálec, protipožární ochrana Herálec, servisní organizace hasících přístrojů Herálec, hasící syytémy serverovny Herálec,hasící filter Herálec, hasící přístroje pro cnc stroje Herálec, hasící systémy pro autobusy Herálec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.