Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Helvíkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Helvíkovice, hasicí přístroje Helvíkovice, školení na hasicí přístroje Helvíkovice, prodej hasicích systémů Helvíkovice, prodej hasicích přístrojů Helvíkovice, hasiva a hasicí příslušenství Helvíkovice, Tepostop Helvíkovice, firestop Helvíkovice, hasicí systémy Helvíkovice, hasicí zařízení Helvíkovice, hasicí přístroje Helvíkovice, požární ochrana Helvíkovice, stabilní hasicí zařízení Helvíkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Helvíkovice, automatický hasicí systém Helvíkovice, samočinný hasicí systém Helvíkovice, hasit CO2 Helvíkovice, hasit oxid uhličitý Helvíkovice, hasit s inergen Helvíkovice, čisté hasivo Helvíkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Helvíkovice, vodní hasící přístroj Helvíkovice, sněhový hasící přístroj Helvíkovice, pěnový hasící přístroj Helvíkovice, požární zabezpečení Helvíkovice, požární bezpečnost Helvíkovice, protipožární ochrana Helvíkovice, servisní organizace hasících přístrojů Helvíkovice, hasící syytémy serverovny Helvíkovice,hasící filter Helvíkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Helvíkovice, hasící systémy pro autobusy Helvíkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.