Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hejtmánkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hejtmánkovice, hasicí přístroje Hejtmánkovice, školení na hasicí přístroje Hejtmánkovice, prodej hasicích systémů Hejtmánkovice, prodej hasicích přístrojů Hejtmánkovice, hasiva a hasicí příslušenství Hejtmánkovice, Tepostop Hejtmánkovice, firestop Hejtmánkovice, hasicí systémy Hejtmánkovice, hasicí zařízení Hejtmánkovice, hasicí přístroje Hejtmánkovice, požární ochrana Hejtmánkovice, stabilní hasicí zařízení Hejtmánkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hejtmánkovice, automatický hasicí systém Hejtmánkovice, samočinný hasicí systém Hejtmánkovice, hasit CO2 Hejtmánkovice, hasit oxid uhličitý Hejtmánkovice, hasit s inergen Hejtmánkovice, čisté hasivo Hejtmánkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hejtmánkovice, vodní hasící přístroj Hejtmánkovice, sněhový hasící přístroj Hejtmánkovice, pěnový hasící přístroj Hejtmánkovice, požární zabezpečení Hejtmánkovice, požární bezpečnost Hejtmánkovice, protipožární ochrana Hejtmánkovice, servisní organizace hasících přístrojů Hejtmánkovice, hasící syytémy serverovny Hejtmánkovice,hasící filter Hejtmánkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hejtmánkovice, hasící systémy pro autobusy Hejtmánkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.