Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hejnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hejnice, hasicí přístroje Hejnice, školení na hasicí přístroje Hejnice, prodej hasicích systémů Hejnice, prodej hasicích přístrojů Hejnice, hasiva a hasicí příslušenství Hejnice, Tepostop Hejnice, firestop Hejnice, hasicí systémy Hejnice, hasicí zařízení Hejnice, hasicí přístroje Hejnice, požární ochrana Hejnice, stabilní hasicí zařízení Hejnice, lokální stabilní hasicí zařízení Hejnice, automatický hasicí systém Hejnice, samočinný hasicí systém Hejnice, hasit CO2 Hejnice, hasit oxid uhličitý Hejnice, hasit s inergen Hejnice, čisté hasivo Hejnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hejnice, vodní hasící přístroj Hejnice, sněhový hasící přístroj Hejnice, pěnový hasící přístroj Hejnice, požární zabezpečení Hejnice, požární bezpečnost Hejnice, protipožární ochrana Hejnice, servisní organizace hasících přístrojů Hejnice, hasící syytémy serverovny Hejnice,hasící filter Hejnice, hasící přístroje pro cnc stroje Hejnice, hasící systémy pro autobusy Hejnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.