Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hejná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hejná, hasicí přístroje Hejná, školení na hasicí přístroje Hejná, prodej hasicích systémů Hejná, prodej hasicích přístrojů Hejná, hasiva a hasicí příslušenství Hejná, Tepostop Hejná, firestop Hejná, hasicí systémy Hejná, hasicí zařízení Hejná, hasicí přístroje Hejná, požární ochrana Hejná, stabilní hasicí zařízení Hejná, lokální stabilní hasicí zařízení Hejná, automatický hasicí systém Hejná, samočinný hasicí systém Hejná, hasit CO2 Hejná, hasit oxid uhličitý Hejná, hasit s inergen Hejná, čisté hasivo Hejná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hejná, vodní hasící přístroj Hejná, sněhový hasící přístroj Hejná, pěnový hasící přístroj Hejná, požární zabezpečení Hejná, požární bezpečnost Hejná, protipožární ochrana Hejná, servisní organizace hasících přístrojů Hejná, hasící syytémy serverovny Hejná,hasící filter Hejná, hasící přístroje pro cnc stroje Hejná, hasící systémy pro autobusy Hejná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.