Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hazlov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hazlov, hasicí přístroje Hazlov, školení na hasicí přístroje Hazlov, prodej hasicích systémů Hazlov, prodej hasicích přístrojů Hazlov, hasiva a hasicí příslušenství Hazlov, Tepostop Hazlov, firestop Hazlov, hasicí systémy Hazlov, hasicí zařízení Hazlov, hasicí přístroje Hazlov, požární ochrana Hazlov, stabilní hasicí zařízení Hazlov, lokální stabilní hasicí zařízení Hazlov, automatický hasicí systém Hazlov, samočinný hasicí systém Hazlov, hasit CO2 Hazlov, hasit oxid uhličitý Hazlov, hasit s inergen Hazlov, čisté hasivo Hazlov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hazlov, vodní hasící přístroj Hazlov, sněhový hasící přístroj Hazlov, pěnový hasící přístroj Hazlov, požární zabezpečení Hazlov, požární bezpečnost Hazlov, protipožární ochrana Hazlov, servisní organizace hasících přístrojů Hazlov, hasící syytémy serverovny Hazlov,hasící filter Hazlov, hasící přístroje pro cnc stroje Hazlov, hasící systémy pro autobusy Hazlov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.