Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Havraníky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Havraníky, hasicí přístroje Havraníky, školení na hasicí přístroje Havraníky, prodej hasicích systémů Havraníky, prodej hasicích přístrojů Havraníky, hasiva a hasicí příslušenství Havraníky, Tepostop Havraníky, firestop Havraníky, hasicí systémy Havraníky, hasicí zařízení Havraníky, hasicí přístroje Havraníky, požární ochrana Havraníky, stabilní hasicí zařízení Havraníky, lokální stabilní hasicí zařízení Havraníky, automatický hasicí systém Havraníky, samočinný hasicí systém Havraníky, hasit CO2 Havraníky, hasit oxid uhličitý Havraníky, hasit s inergen Havraníky, čisté hasivo Havraníky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Havraníky, vodní hasící přístroj Havraníky, sněhový hasící přístroj Havraníky, pěnový hasící přístroj Havraníky, požární zabezpečení Havraníky, požární bezpečnost Havraníky, protipožární ochrana Havraníky, servisní organizace hasících přístrojů Havraníky, hasící syytémy serverovny Havraníky,hasící filter Havraníky, hasící přístroje pro cnc stroje Havraníky, hasící systémy pro autobusy Havraníky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.