Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Havraň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Havraň, hasicí přístroje Havraň, školení na hasicí přístroje Havraň, prodej hasicích systémů Havraň, prodej hasicích přístrojů Havraň, hasiva a hasicí příslušenství Havraň, Tepostop Havraň, firestop Havraň, hasicí systémy Havraň, hasicí zařízení Havraň, hasicí přístroje Havraň, požární ochrana Havraň, stabilní hasicí zařízení Havraň, lokální stabilní hasicí zařízení Havraň, automatický hasicí systém Havraň, samočinný hasicí systém Havraň, hasit CO2 Havraň, hasit oxid uhličitý Havraň, hasit s inergen Havraň, čisté hasivo Havraň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Havraň, vodní hasící přístroj Havraň, sněhový hasící přístroj Havraň, pěnový hasící přístroj Havraň, požární zabezpečení Havraň, požární bezpečnost Havraň, protipožární ochrana Havraň, servisní organizace hasících přístrojů Havraň, hasící syytémy serverovny Havraň,hasící filter Havraň, hasící přístroje pro cnc stroje Havraň, hasící systémy pro autobusy Havraň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.