Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Havířov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Havířov, hasicí přístroje Havířov, školení na hasicí přístroje Havířov, prodej hasicích systémů Havířov, prodej hasicích přístrojů Havířov, hasiva a hasicí příslušenství Havířov, Tepostop Havířov, firestop Havířov, hasicí systémy Havířov, hasicí zařízení Havířov, hasicí přístroje Havířov, požární ochrana Havířov, stabilní hasicí zařízení Havířov, lokální stabilní hasicí zařízení Havířov, automatický hasicí systém Havířov, samočinný hasicí systém Havířov, hasit CO2 Havířov, hasit oxid uhličitý Havířov, hasit s inergen Havířov, čisté hasivo Havířov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Havířov, vodní hasící přístroj Havířov, sněhový hasící přístroj Havířov, pěnový hasící přístroj Havířov, požární zabezpečení Havířov, požární bezpečnost Havířov, protipožární ochrana Havířov, servisní organizace hasících přístrojů Havířov, hasící syytémy serverovny Havířov,hasící filter Havířov, hasící přístroje pro cnc stroje Havířov, hasící systémy pro autobusy Havířov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.