Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hatín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hatín, hasicí přístroje Hatín, školení na hasicí přístroje Hatín, prodej hasicích systémů Hatín, prodej hasicích přístrojů Hatín, hasiva a hasicí příslušenství Hatín, Tepostop Hatín, firestop Hatín, hasicí systémy Hatín, hasicí zařízení Hatín, hasicí přístroje Hatín, požární ochrana Hatín, stabilní hasicí zařízení Hatín, lokální stabilní hasicí zařízení Hatín, automatický hasicí systém Hatín, samočinný hasicí systém Hatín, hasit CO2 Hatín, hasit oxid uhličitý Hatín, hasit s inergen Hatín, čisté hasivo Hatín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hatín, vodní hasící přístroj Hatín, sněhový hasící přístroj Hatín, pěnový hasící přístroj Hatín, požární zabezpečení Hatín, požární bezpečnost Hatín, protipožární ochrana Hatín, servisní organizace hasících přístrojů Hatín, hasící syytémy serverovny Hatín,hasící filter Hatín, hasící přístroje pro cnc stroje Hatín, hasící systémy pro autobusy Hatín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.