Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hať

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hať, hasicí přístroje Hať, školení na hasicí přístroje Hať, prodej hasicích systémů Hať, prodej hasicích přístrojů Hať, hasiva a hasicí příslušenství Hať, Tepostop Hať, firestop Hať, hasicí systémy Hať, hasicí zařízení Hať, hasicí přístroje Hať, požární ochrana Hať, stabilní hasicí zařízení Hať, lokální stabilní hasicí zařízení Hať, automatický hasicí systém Hať, samočinný hasicí systém Hať, hasit CO2 Hať, hasit oxid uhličitý Hať, hasit s inergen Hať, čisté hasivo Hať, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hať, vodní hasící přístroj Hať, sněhový hasící přístroj Hať, pěnový hasící přístroj Hať, požární zabezpečení Hať, požární bezpečnost Hať, protipožární ochrana Hať, servisní organizace hasících přístrojů Hať, hasící syytémy serverovny Hať,hasící filter Hať, hasící přístroje pro cnc stroje Hať, hasící systémy pro autobusy Hať, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.