Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Haškovcova Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Haškovcova Lhota, hasicí přístroje Haškovcova Lhota, školení na hasicí přístroje Haškovcova Lhota, prodej hasicích systémů Haškovcova Lhota, prodej hasicích přístrojů Haškovcova Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Haškovcova Lhota, Tepostop Haškovcova Lhota, firestop Haškovcova Lhota, hasicí systémy Haškovcova Lhota, hasicí zařízení Haškovcova Lhota, hasicí přístroje Haškovcova Lhota, požární ochrana Haškovcova Lhota, stabilní hasicí zařízení Haškovcova Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Haškovcova Lhota, automatický hasicí systém Haškovcova Lhota, samočinný hasicí systém Haškovcova Lhota, hasit CO2 Haškovcova Lhota, hasit oxid uhličitý Haškovcova Lhota, hasit s inergen Haškovcova Lhota, čisté hasivo Haškovcova Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Haškovcova Lhota, vodní hasící přístroj Haškovcova Lhota, sněhový hasící přístroj Haškovcova Lhota, pěnový hasící přístroj Haškovcova Lhota, požární zabezpečení Haškovcova Lhota, požární bezpečnost Haškovcova Lhota, protipožární ochrana Haškovcova Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Haškovcova Lhota, hasící syytémy serverovny Haškovcova Lhota,hasící filter Haškovcova Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Haškovcova Lhota, hasící systémy pro autobusy Haškovcova Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.