Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hartmanice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hartmanice, hasicí přístroje Hartmanice, školení na hasicí přístroje Hartmanice, prodej hasicích systémů Hartmanice, prodej hasicích přístrojů Hartmanice, hasiva a hasicí příslušenství Hartmanice, Tepostop Hartmanice, firestop Hartmanice, hasicí systémy Hartmanice, hasicí zařízení Hartmanice, hasicí přístroje Hartmanice, požární ochrana Hartmanice, stabilní hasicí zařízení Hartmanice, lokální stabilní hasicí zařízení Hartmanice, automatický hasicí systém Hartmanice, samočinný hasicí systém Hartmanice, hasit CO2 Hartmanice, hasit oxid uhličitý Hartmanice, hasit s inergen Hartmanice, čisté hasivo Hartmanice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hartmanice, vodní hasící přístroj Hartmanice, sněhový hasící přístroj Hartmanice, pěnový hasící přístroj Hartmanice, požární zabezpečení Hartmanice, požární bezpečnost Hartmanice, protipožární ochrana Hartmanice, servisní organizace hasících přístrojů Hartmanice, hasící syytémy serverovny Hartmanice,hasící filter Hartmanice, hasící přístroje pro cnc stroje Hartmanice, hasící systémy pro autobusy Hartmanice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.