Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hartinkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hartinkov, hasicí přístroje Hartinkov, školení na hasicí přístroje Hartinkov, prodej hasicích systémů Hartinkov, prodej hasicích přístrojů Hartinkov, hasiva a hasicí příslušenství Hartinkov, Tepostop Hartinkov, firestop Hartinkov, hasicí systémy Hartinkov, hasicí zařízení Hartinkov, hasicí přístroje Hartinkov, požární ochrana Hartinkov, stabilní hasicí zařízení Hartinkov, lokální stabilní hasicí zařízení Hartinkov, automatický hasicí systém Hartinkov, samočinný hasicí systém Hartinkov, hasit CO2 Hartinkov, hasit oxid uhličitý Hartinkov, hasit s inergen Hartinkov, čisté hasivo Hartinkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hartinkov, vodní hasící přístroj Hartinkov, sněhový hasící přístroj Hartinkov, pěnový hasící přístroj Hartinkov, požární zabezpečení Hartinkov, požární bezpečnost Hartinkov, protipožární ochrana Hartinkov, servisní organizace hasících přístrojů Hartinkov, hasící syytémy serverovny Hartinkov,hasící filter Hartinkov, hasící přístroje pro cnc stroje Hartinkov, hasící systémy pro autobusy Hartinkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.