Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Harrachov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Harrachov, hasicí přístroje Harrachov, školení na hasicí přístroje Harrachov, prodej hasicích systémů Harrachov, prodej hasicích přístrojů Harrachov, hasiva a hasicí příslušenství Harrachov, Tepostop Harrachov, firestop Harrachov, hasicí systémy Harrachov, hasicí zařízení Harrachov, hasicí přístroje Harrachov, požární ochrana Harrachov, stabilní hasicí zařízení Harrachov, lokální stabilní hasicí zařízení Harrachov, automatický hasicí systém Harrachov, samočinný hasicí systém Harrachov, hasit CO2 Harrachov, hasit oxid uhličitý Harrachov, hasit s inergen Harrachov, čisté hasivo Harrachov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Harrachov, vodní hasící přístroj Harrachov, sněhový hasící přístroj Harrachov, pěnový hasící přístroj Harrachov, požární zabezpečení Harrachov, požární bezpečnost Harrachov, protipožární ochrana Harrachov, servisní organizace hasících přístrojů Harrachov, hasící syytémy serverovny Harrachov,hasící filter Harrachov, hasící přístroje pro cnc stroje Harrachov, hasící systémy pro autobusy Harrachov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.