Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hanušovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hanušovice, hasicí přístroje Hanušovice, školení na hasicí přístroje Hanušovice, prodej hasicích systémů Hanušovice, prodej hasicích přístrojů Hanušovice, hasiva a hasicí příslušenství Hanušovice, Tepostop Hanušovice, firestop Hanušovice, hasicí systémy Hanušovice, hasicí zařízení Hanušovice, hasicí přístroje Hanušovice, požární ochrana Hanušovice, stabilní hasicí zařízení Hanušovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hanušovice, automatický hasicí systém Hanušovice, samočinný hasicí systém Hanušovice, hasit CO2 Hanušovice, hasit oxid uhličitý Hanušovice, hasit s inergen Hanušovice, čisté hasivo Hanušovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hanušovice, vodní hasící přístroj Hanušovice, sněhový hasící přístroj Hanušovice, pěnový hasící přístroj Hanušovice, požární zabezpečení Hanušovice, požární bezpečnost Hanušovice, protipožární ochrana Hanušovice, servisní organizace hasících přístrojů Hanušovice, hasící syytémy serverovny Hanušovice,hasící filter Hanušovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hanušovice, hasící systémy pro autobusy Hanušovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.