Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Haňovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Haňovice, hasicí přístroje Haňovice, školení na hasicí přístroje Haňovice, prodej hasicích systémů Haňovice, prodej hasicích přístrojů Haňovice, hasiva a hasicí příslušenství Haňovice, Tepostop Haňovice, firestop Haňovice, hasicí systémy Haňovice, hasicí zařízení Haňovice, hasicí přístroje Haňovice, požární ochrana Haňovice, stabilní hasicí zařízení Haňovice, lokální stabilní hasicí zařízení Haňovice, automatický hasicí systém Haňovice, samočinný hasicí systém Haňovice, hasit CO2 Haňovice, hasit oxid uhličitý Haňovice, hasit s inergen Haňovice, čisté hasivo Haňovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Haňovice, vodní hasící přístroj Haňovice, sněhový hasící přístroj Haňovice, pěnový hasící přístroj Haňovice, požární zabezpečení Haňovice, požární bezpečnost Haňovice, protipožární ochrana Haňovice, servisní organizace hasících přístrojů Haňovice, hasící syytémy serverovny Haňovice,hasící filter Haňovice, hasící přístroje pro cnc stroje Haňovice, hasící systémy pro autobusy Haňovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.