Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hamry

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hamry, hasicí přístroje Hamry, školení na hasicí přístroje Hamry, prodej hasicích systémů Hamry, prodej hasicích přístrojů Hamry, hasiva a hasicí příslušenství Hamry, Tepostop Hamry, firestop Hamry, hasicí systémy Hamry, hasicí zařízení Hamry, hasicí přístroje Hamry, požární ochrana Hamry, stabilní hasicí zařízení Hamry, lokální stabilní hasicí zařízení Hamry, automatický hasicí systém Hamry, samočinný hasicí systém Hamry, hasit CO2 Hamry, hasit oxid uhličitý Hamry, hasit s inergen Hamry, čisté hasivo Hamry, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hamry, vodní hasící přístroj Hamry, sněhový hasící přístroj Hamry, pěnový hasící přístroj Hamry, požární zabezpečení Hamry, požární bezpečnost Hamry, protipožární ochrana Hamry, servisní organizace hasících přístrojů Hamry, hasící syytémy serverovny Hamry,hasící filter Hamry, hasící přístroje pro cnc stroje Hamry, hasící systémy pro autobusy Hamry, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.