Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hamr na Jezeře

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hamr na Jezeře, hasicí přístroje Hamr na Jezeře, školení na hasicí přístroje Hamr na Jezeře, prodej hasicích systémů Hamr na Jezeře, prodej hasicích přístrojů Hamr na Jezeře, hasiva a hasicí příslušenství Hamr na Jezeře, Tepostop Hamr na Jezeře, firestop Hamr na Jezeře, hasicí systémy Hamr na Jezeře, hasicí zařízení Hamr na Jezeře, hasicí přístroje Hamr na Jezeře, požární ochrana Hamr na Jezeře, stabilní hasicí zařízení Hamr na Jezeře, lokální stabilní hasicí zařízení Hamr na Jezeře, automatický hasicí systém Hamr na Jezeře, samočinný hasicí systém Hamr na Jezeře, hasit CO2 Hamr na Jezeře, hasit oxid uhličitý Hamr na Jezeře, hasit s inergen Hamr na Jezeře, čisté hasivo Hamr na Jezeře, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hamr na Jezeře, vodní hasící přístroj Hamr na Jezeře, sněhový hasící přístroj Hamr na Jezeře, pěnový hasící přístroj Hamr na Jezeře, požární zabezpečení Hamr na Jezeře, požární bezpečnost Hamr na Jezeře, protipožární ochrana Hamr na Jezeře, servisní organizace hasících přístrojů Hamr na Jezeře, hasící syytémy serverovny Hamr na Jezeře,hasící filter Hamr na Jezeře, hasící přístroje pro cnc stroje Hamr na Jezeře, hasící systémy pro autobusy Hamr na Jezeře, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.