Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hamr

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hamr, hasicí přístroje Hamr, školení na hasicí přístroje Hamr, prodej hasicích systémů Hamr, prodej hasicích přístrojů Hamr, hasiva a hasicí příslušenství Hamr, Tepostop Hamr, firestop Hamr, hasicí systémy Hamr, hasicí zařízení Hamr, hasicí přístroje Hamr, požární ochrana Hamr, stabilní hasicí zařízení Hamr, lokální stabilní hasicí zařízení Hamr, automatický hasicí systém Hamr, samočinný hasicí systém Hamr, hasit CO2 Hamr, hasit oxid uhličitý Hamr, hasit s inergen Hamr, čisté hasivo Hamr, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hamr, vodní hasící přístroj Hamr, sněhový hasící přístroj Hamr, pěnový hasící přístroj Hamr, požární zabezpečení Hamr, požární bezpečnost Hamr, protipožární ochrana Hamr, servisní organizace hasících přístrojů Hamr, hasící syytémy serverovny Hamr,hasící filter Hamr, hasící přístroje pro cnc stroje Hamr, hasící systémy pro autobusy Hamr, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.