Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Halže

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Halže, hasicí přístroje Halže, školení na hasicí přístroje Halže, prodej hasicích systémů Halže, prodej hasicích přístrojů Halže, hasiva a hasicí příslušenství Halže, Tepostop Halže, firestop Halže, hasicí systémy Halže, hasicí zařízení Halže, hasicí přístroje Halže, požární ochrana Halže, stabilní hasicí zařízení Halže, lokální stabilní hasicí zařízení Halže, automatický hasicí systém Halže, samočinný hasicí systém Halže, hasit CO2 Halže, hasit oxid uhličitý Halže, hasit s inergen Halže, čisté hasivo Halže, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Halže, vodní hasící přístroj Halže, sněhový hasící přístroj Halže, pěnový hasící přístroj Halže, požární zabezpečení Halže, požární bezpečnost Halže, protipožární ochrana Halže, servisní organizace hasících přístrojů Halže, hasící syytémy serverovny Halže,hasící filter Halže, hasící přístroje pro cnc stroje Halže, hasící systémy pro autobusy Halže, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.