Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Haluzice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Haluzice, hasicí přístroje Haluzice, školení na hasicí přístroje Haluzice, prodej hasicích systémů Haluzice, prodej hasicích přístrojů Haluzice, hasiva a hasicí příslušenství Haluzice, Tepostop Haluzice, firestop Haluzice, hasicí systémy Haluzice, hasicí zařízení Haluzice, hasicí přístroje Haluzice, požární ochrana Haluzice, stabilní hasicí zařízení Haluzice, lokální stabilní hasicí zařízení Haluzice, automatický hasicí systém Haluzice, samočinný hasicí systém Haluzice, hasit CO2 Haluzice, hasit oxid uhličitý Haluzice, hasit s inergen Haluzice, čisté hasivo Haluzice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Haluzice, vodní hasící přístroj Haluzice, sněhový hasící přístroj Haluzice, pěnový hasící přístroj Haluzice, požární zabezpečení Haluzice, požární bezpečnost Haluzice, protipožární ochrana Haluzice, servisní organizace hasících přístrojů Haluzice, hasící syytémy serverovny Haluzice,hasící filter Haluzice, hasící přístroje pro cnc stroje Haluzice, hasící systémy pro autobusy Haluzice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.