Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Halenkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Halenkovice, hasicí přístroje Halenkovice, školení na hasicí přístroje Halenkovice, prodej hasicích systémů Halenkovice, prodej hasicích přístrojů Halenkovice, hasiva a hasicí příslušenství Halenkovice, Tepostop Halenkovice, firestop Halenkovice, hasicí systémy Halenkovice, hasicí zařízení Halenkovice, hasicí přístroje Halenkovice, požární ochrana Halenkovice, stabilní hasicí zařízení Halenkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Halenkovice, automatický hasicí systém Halenkovice, samočinný hasicí systém Halenkovice, hasit CO2 Halenkovice, hasit oxid uhličitý Halenkovice, hasit s inergen Halenkovice, čisté hasivo Halenkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Halenkovice, vodní hasící přístroj Halenkovice, sněhový hasící přístroj Halenkovice, pěnový hasící přístroj Halenkovice, požární zabezpečení Halenkovice, požární bezpečnost Halenkovice, protipožární ochrana Halenkovice, servisní organizace hasících přístrojů Halenkovice, hasící syytémy serverovny Halenkovice,hasící filter Halenkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Halenkovice, hasící systémy pro autobusy Halenkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.