Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Halenkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Halenkov, hasicí přístroje Halenkov, školení na hasicí přístroje Halenkov, prodej hasicích systémů Halenkov, prodej hasicích přístrojů Halenkov, hasiva a hasicí příslušenství Halenkov, Tepostop Halenkov, firestop Halenkov, hasicí systémy Halenkov, hasicí zařízení Halenkov, hasicí přístroje Halenkov, požární ochrana Halenkov, stabilní hasicí zařízení Halenkov, lokální stabilní hasicí zařízení Halenkov, automatický hasicí systém Halenkov, samočinný hasicí systém Halenkov, hasit CO2 Halenkov, hasit oxid uhličitý Halenkov, hasit s inergen Halenkov, čisté hasivo Halenkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Halenkov, vodní hasící přístroj Halenkov, sněhový hasící přístroj Halenkov, pěnový hasící přístroj Halenkov, požární zabezpečení Halenkov, požární bezpečnost Halenkov, protipožární ochrana Halenkov, servisní organizace hasících přístrojů Halenkov, hasící syytémy serverovny Halenkov,hasící filter Halenkov, hasící přístroje pro cnc stroje Halenkov, hasící systémy pro autobusy Halenkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.