Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Halámky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Halámky, hasicí přístroje Halámky, školení na hasicí přístroje Halámky, prodej hasicích systémů Halámky, prodej hasicích přístrojů Halámky, hasiva a hasicí příslušenství Halámky, Tepostop Halámky, firestop Halámky, hasicí systémy Halámky, hasicí zařízení Halámky, hasicí přístroje Halámky, požární ochrana Halámky, stabilní hasicí zařízení Halámky, lokální stabilní hasicí zařízení Halámky, automatický hasicí systém Halámky, samočinný hasicí systém Halámky, hasit CO2 Halámky, hasit oxid uhličitý Halámky, hasit s inergen Halámky, čisté hasivo Halámky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Halámky, vodní hasící přístroj Halámky, sněhový hasící přístroj Halámky, pěnový hasící přístroj Halámky, požární zabezpečení Halámky, požární bezpečnost Halámky, protipožární ochrana Halámky, servisní organizace hasících přístrojů Halámky, hasící syytémy serverovny Halámky,hasící filter Halámky, hasící přístroje pro cnc stroje Halámky, hasící systémy pro autobusy Halámky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.