Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hajnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hajnice, hasicí přístroje Hajnice, školení na hasicí přístroje Hajnice, prodej hasicích systémů Hajnice, prodej hasicích přístrojů Hajnice, hasiva a hasicí příslušenství Hajnice, Tepostop Hajnice, firestop Hajnice, hasicí systémy Hajnice, hasicí zařízení Hajnice, hasicí přístroje Hajnice, požární ochrana Hajnice, stabilní hasicí zařízení Hajnice, lokální stabilní hasicí zařízení Hajnice, automatický hasicí systém Hajnice, samočinný hasicí systém Hajnice, hasit CO2 Hajnice, hasit oxid uhličitý Hajnice, hasit s inergen Hajnice, čisté hasivo Hajnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hajnice, vodní hasící přístroj Hajnice, sněhový hasící přístroj Hajnice, pěnový hasící přístroj Hajnice, požární zabezpečení Hajnice, požární bezpečnost Hajnice, protipožární ochrana Hajnice, servisní organizace hasících přístrojů Hajnice, hasící syytémy serverovny Hajnice,hasící filter Hajnice, hasící přístroje pro cnc stroje Hajnice, hasící systémy pro autobusy Hajnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.