Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Háje nad Jizerou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Háje nad Jizerou, hasicí přístroje Háje nad Jizerou, školení na hasicí přístroje Háje nad Jizerou, prodej hasicích systémů Háje nad Jizerou, prodej hasicích přístrojů Háje nad Jizerou, hasiva a hasicí příslušenství Háje nad Jizerou, Tepostop Háje nad Jizerou, firestop Háje nad Jizerou, hasicí systémy Háje nad Jizerou, hasicí zařízení Háje nad Jizerou, hasicí přístroje Háje nad Jizerou, požární ochrana Háje nad Jizerou, stabilní hasicí zařízení Háje nad Jizerou, lokální stabilní hasicí zařízení Háje nad Jizerou, automatický hasicí systém Háje nad Jizerou, samočinný hasicí systém Háje nad Jizerou, hasit CO2 Háje nad Jizerou, hasit oxid uhličitý Háje nad Jizerou, hasit s inergen Háje nad Jizerou, čisté hasivo Háje nad Jizerou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Háje nad Jizerou, vodní hasící přístroj Háje nad Jizerou, sněhový hasící přístroj Háje nad Jizerou, pěnový hasící přístroj Háje nad Jizerou, požární zabezpečení Háje nad Jizerou, požární bezpečnost Háje nad Jizerou, protipožární ochrana Háje nad Jizerou, servisní organizace hasících přístrojů Háje nad Jizerou, hasící syytémy serverovny Háje nad Jizerou,hasící filter Háje nad Jizerou, hasící přístroje pro cnc stroje Háje nad Jizerou, hasící systémy pro autobusy Háje nad Jizerou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.