Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Háje

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Háje, hasicí přístroje Háje, školení na hasicí přístroje Háje, prodej hasicích systémů Háje, prodej hasicích přístrojů Háje, hasiva a hasicí příslušenství Háje, Tepostop Háje, firestop Háje, hasicí systémy Háje, hasicí zařízení Háje, hasicí přístroje Háje, požární ochrana Háje, stabilní hasicí zařízení Háje, lokální stabilní hasicí zařízení Háje, automatický hasicí systém Háje, samočinný hasicí systém Háje, hasit CO2 Háje, hasit oxid uhličitý Háje, hasit s inergen Háje, čisté hasivo Háje, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Háje, vodní hasící přístroj Háje, sněhový hasící přístroj Háje, pěnový hasící přístroj Háje, požární zabezpečení Háje, požární bezpečnost Háje, protipožární ochrana Háje, servisní organizace hasících přístrojů Háje, hasící syytémy serverovny Háje,hasící filter Háje, hasící přístroje pro cnc stroje Háje, hasící systémy pro autobusy Háje, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.