Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hajany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hajany, hasicí přístroje Hajany, školení na hasicí přístroje Hajany, prodej hasicích systémů Hajany, prodej hasicích přístrojů Hajany, hasiva a hasicí příslušenství Hajany, Tepostop Hajany, firestop Hajany, hasicí systémy Hajany, hasicí zařízení Hajany, hasicí přístroje Hajany, požární ochrana Hajany, stabilní hasicí zařízení Hajany, lokální stabilní hasicí zařízení Hajany, automatický hasicí systém Hajany, samočinný hasicí systém Hajany, hasit CO2 Hajany, hasit oxid uhličitý Hajany, hasit s inergen Hajany, čisté hasivo Hajany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hajany, vodní hasící přístroj Hajany, sněhový hasící přístroj Hajany, pěnový hasící přístroj Hajany, požární zabezpečení Hajany, požární bezpečnost Hajany, protipožární ochrana Hajany, servisní organizace hasících přístrojů Hajany, hasící syytémy serverovny Hajany,hasící filter Hajany, hasící přístroje pro cnc stroje Hajany, hasící systémy pro autobusy Hajany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.