Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Háj ve Slezsku

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Háj ve Slezsku, hasicí přístroje Háj ve Slezsku, školení na hasicí přístroje Háj ve Slezsku, prodej hasicích systémů Háj ve Slezsku, prodej hasicích přístrojů Háj ve Slezsku, hasiva a hasicí příslušenství Háj ve Slezsku, Tepostop Háj ve Slezsku, firestop Háj ve Slezsku, hasicí systémy Háj ve Slezsku, hasicí zařízení Háj ve Slezsku, hasicí přístroje Háj ve Slezsku, požární ochrana Háj ve Slezsku, stabilní hasicí zařízení Háj ve Slezsku, lokální stabilní hasicí zařízení Háj ve Slezsku, automatický hasicí systém Háj ve Slezsku, samočinný hasicí systém Háj ve Slezsku, hasit CO2 Háj ve Slezsku, hasit oxid uhličitý Háj ve Slezsku, hasit s inergen Háj ve Slezsku, čisté hasivo Háj ve Slezsku, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Háj ve Slezsku, vodní hasící přístroj Háj ve Slezsku, sněhový hasící přístroj Háj ve Slezsku, pěnový hasící přístroj Háj ve Slezsku, požární zabezpečení Háj ve Slezsku, požární bezpečnost Háj ve Slezsku, protipožární ochrana Háj ve Slezsku, servisní organizace hasících přístrojů Háj ve Slezsku, hasící syytémy serverovny Háj ve Slezsku,hasící filter Háj ve Slezsku, hasící přístroje pro cnc stroje Háj ve Slezsku, hasící systémy pro autobusy Háj ve Slezsku, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.