Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Háj u Duchcova

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Háj u Duchcova, hasicí přístroje Háj u Duchcova, školení na hasicí přístroje Háj u Duchcova, prodej hasicích systémů Háj u Duchcova, prodej hasicích přístrojů Háj u Duchcova, hasiva a hasicí příslušenství Háj u Duchcova, Tepostop Háj u Duchcova, firestop Háj u Duchcova, hasicí systémy Háj u Duchcova, hasicí zařízení Háj u Duchcova, hasicí přístroje Háj u Duchcova, požární ochrana Háj u Duchcova, stabilní hasicí zařízení Háj u Duchcova, lokální stabilní hasicí zařízení Háj u Duchcova, automatický hasicí systém Háj u Duchcova, samočinný hasicí systém Háj u Duchcova, hasit CO2 Háj u Duchcova, hasit oxid uhličitý Háj u Duchcova, hasit s inergen Háj u Duchcova, čisté hasivo Háj u Duchcova, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Háj u Duchcova, vodní hasící přístroj Háj u Duchcova, sněhový hasící přístroj Háj u Duchcova, pěnový hasící přístroj Háj u Duchcova, požární zabezpečení Háj u Duchcova, požární bezpečnost Háj u Duchcova, protipožární ochrana Háj u Duchcova, servisní organizace hasících přístrojů Háj u Duchcova, hasící syytémy serverovny Háj u Duchcova,hasící filter Háj u Duchcova, hasící přístroje pro cnc stroje Háj u Duchcova, hasící systémy pro autobusy Háj u Duchcova, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.