Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hadravova Rosička

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hadravova Rosička, hasicí přístroje Hadravova Rosička, školení na hasicí přístroje Hadravova Rosička, prodej hasicích systémů Hadravova Rosička, prodej hasicích přístrojů Hadravova Rosička, hasiva a hasicí příslušenství Hadravova Rosička, Tepostop Hadravova Rosička, firestop Hadravova Rosička, hasicí systémy Hadravova Rosička, hasicí zařízení Hadravova Rosička, hasicí přístroje Hadravova Rosička, požární ochrana Hadravova Rosička, stabilní hasicí zařízení Hadravova Rosička, lokální stabilní hasicí zařízení Hadravova Rosička, automatický hasicí systém Hadravova Rosička, samočinný hasicí systém Hadravova Rosička, hasit CO2 Hadravova Rosička, hasit oxid uhličitý Hadravova Rosička, hasit s inergen Hadravova Rosička, čisté hasivo Hadravova Rosička, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hadravova Rosička, vodní hasící přístroj Hadravova Rosička, sněhový hasící přístroj Hadravova Rosička, pěnový hasící přístroj Hadravova Rosička, požární zabezpečení Hadravova Rosička, požární bezpečnost Hadravova Rosička, protipožární ochrana Hadravova Rosička, servisní organizace hasících přístrojů Hadravova Rosička, hasící syytémy serverovny Hadravova Rosička,hasící filter Hadravova Rosička, hasící přístroje pro cnc stroje Hadravova Rosička, hasící systémy pro autobusy Hadravova Rosička, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.