Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hačky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hačky, hasicí přístroje Hačky, školení na hasicí přístroje Hačky, prodej hasicích systémů Hačky, prodej hasicích přístrojů Hačky, hasiva a hasicí příslušenství Hačky, Tepostop Hačky, firestop Hačky, hasicí systémy Hačky, hasicí zařízení Hačky, hasicí přístroje Hačky, požární ochrana Hačky, stabilní hasicí zařízení Hačky, lokální stabilní hasicí zařízení Hačky, automatický hasicí systém Hačky, samočinný hasicí systém Hačky, hasit CO2 Hačky, hasit oxid uhličitý Hačky, hasit s inergen Hačky, čisté hasivo Hačky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hačky, vodní hasící přístroj Hačky, sněhový hasící přístroj Hačky, pěnový hasící přístroj Hačky, požární zabezpečení Hačky, požární bezpečnost Hačky, protipožární ochrana Hačky, servisní organizace hasících přístrojů Hačky, hasící syytémy serverovny Hačky,hasící filter Hačky, hasící přístroje pro cnc stroje Hačky, hasící systémy pro autobusy Hačky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.