Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Habry

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Habry, hasicí přístroje Habry, školení na hasicí přístroje Habry, prodej hasicích systémů Habry, prodej hasicích přístrojů Habry, hasiva a hasicí příslušenství Habry, Tepostop Habry, firestop Habry, hasicí systémy Habry, hasicí zařízení Habry, hasicí přístroje Habry, požární ochrana Habry, stabilní hasicí zařízení Habry, lokální stabilní hasicí zařízení Habry, automatický hasicí systém Habry, samočinný hasicí systém Habry, hasit CO2 Habry, hasit oxid uhličitý Habry, hasit s inergen Habry, čisté hasivo Habry, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Habry, vodní hasící přístroj Habry, sněhový hasící přístroj Habry, pěnový hasící přístroj Habry, požární zabezpečení Habry, požární bezpečnost Habry, protipožární ochrana Habry, servisní organizace hasících přístrojů Habry, hasící syytémy serverovny Habry,hasící filter Habry, hasící přístroje pro cnc stroje Habry, hasící systémy pro autobusy Habry, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.