Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Habrůvka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Habrůvka, hasicí přístroje Habrůvka, školení na hasicí přístroje Habrůvka, prodej hasicích systémů Habrůvka, prodej hasicích přístrojů Habrůvka, hasiva a hasicí příslušenství Habrůvka, Tepostop Habrůvka, firestop Habrůvka, hasicí systémy Habrůvka, hasicí zařízení Habrůvka, hasicí přístroje Habrůvka, požární ochrana Habrůvka, stabilní hasicí zařízení Habrůvka, lokální stabilní hasicí zařízení Habrůvka, automatický hasicí systém Habrůvka, samočinný hasicí systém Habrůvka, hasit CO2 Habrůvka, hasit oxid uhličitý Habrůvka, hasit s inergen Habrůvka, čisté hasivo Habrůvka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Habrůvka, vodní hasící přístroj Habrůvka, sněhový hasící přístroj Habrůvka, pěnový hasící přístroj Habrůvka, požární zabezpečení Habrůvka, požární bezpečnost Habrůvka, protipožární ochrana Habrůvka, servisní organizace hasících přístrojů Habrůvka, hasící syytémy serverovny Habrůvka,hasící filter Habrůvka, hasící přístroje pro cnc stroje Habrůvka, hasící systémy pro autobusy Habrůvka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.