Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Habrovany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Habrovany, hasicí přístroje Habrovany, školení na hasicí přístroje Habrovany, prodej hasicích systémů Habrovany, prodej hasicích přístrojů Habrovany, hasiva a hasicí příslušenství Habrovany, Tepostop Habrovany, firestop Habrovany, hasicí systémy Habrovany, hasicí zařízení Habrovany, hasicí přístroje Habrovany, požární ochrana Habrovany, stabilní hasicí zařízení Habrovany, lokální stabilní hasicí zařízení Habrovany, automatický hasicí systém Habrovany, samočinný hasicí systém Habrovany, hasit CO2 Habrovany, hasit oxid uhličitý Habrovany, hasit s inergen Habrovany, čisté hasivo Habrovany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Habrovany, vodní hasící přístroj Habrovany, sněhový hasící přístroj Habrovany, pěnový hasící přístroj Habrovany, požární zabezpečení Habrovany, požární bezpečnost Habrovany, protipožární ochrana Habrovany, servisní organizace hasících přístrojů Habrovany, hasící syytémy serverovny Habrovany,hasící filter Habrovany, hasící přístroje pro cnc stroje Habrovany, hasící systémy pro autobusy Habrovany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.